VODSTVO ZBSS

22. oktobra 2021 so na sklicu izredne skupščine potekale volitve vodstva Zveze za baseball in softball Slovenije. S 1. novembrom so na funkcijah nastopili izvoljeni člani:

  • predsednik Marko Mrdjenovič
  • podpredsednica Darja Grimšič
  • sekretar Jaka Petrovič
  • člana izvršnega odbora: Igor Drobnak in Maša Logar
  • člani nadzornega odbora: Matic Cesar, Ira Luskovec in Klemen Železnikar

Vsi člani imajo v skladu s Statutom 2-letni mandat.