Sklic 33. redne skupščine ZBSS

Spoštovani,

v prilogi prejemate sklic 33. redne skupščine Zveze za baseball in softball Slovenije, ki jo skladno z dogovorom z 32. redne skupščine in z 19. členom statuta Izvršni odbor Zveze sklicuje za 7. 9. 2021 ob 18.00. Lokacija bo znana naknadno in bo odvisna od omejitev, ki bodo veljale v tednu izvedbe skupščine.

Gre za redno skupščino, zato se dnevni red lahko spreminja, vendar vas prosim, da svoje predloge pošljete najkasneje do 4. 9. 2021 na email naslov [email protected], da bomo na skupščini čimbolj učinkoviti.

Gre za volilno skupščino – voli se celoten Izvršni odbor (predsednik in sekretar v paru, podpredsednik in 2 člana) in vse člane Nadzornega odbora (3 člani, ki med sabo izberejo predsednika), oboji imajo skladno s statutom 2 letni mandat. Da bomo lahko na skupščini kar najbolj učinkoviti, bomo 2. 9. 2021 pripravili predstavitev kandidatov na spletni platformi Zoom (povezavo pošljemo naknadno) za vse kandidate, ki bodo vlogo oddali pravočasno.

Prosim, da klubi, ki nimate poravnane članarine za zadnja leta, le-to poravnate najkasneje do srede 1. 9. 2021.

Gradiva za posamezne točke dnevnega reda bodo poslana naknadno, skladno s poslovnikom skupščine.

Športen pozdrav!
Marko Mrdjenovič

Priloga: Dnevni red

One response to “Sklic 33. redne skupščine ZBSS

  1. Skupščina bo predvidoma potekala v M Hotelu, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana. Ker gre za javni prostor to pomeni, da so tudi v notranjosti obvezne maske, velja pa tudi pogoj PCT.

Comments are closed.