Sodniški seminar

Sodniška organizacija najavlja dvodelni sodniški seminar, ki bo obsegal teoretični in praktični del.

Termini:
– teoretični del: sobota 27.2.2016, 10:30 – 15:00, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana (prostori četrtne skupnosti Posavje)
– praktični del: sobota 26.3.2016, 10:30 – 14:00, predvidoma na igrišču Ježice
– izpitni del: sobota 26.3.2016, 14:00 – 15:00

Praktični del bo potekal teden dni po CEB seminarju z udeležbo štirih slovenskih sodnikov.

Za izpitni del dostavite izpolnjen anketni list, ki ga dobite ob prijavi na seminar, vseboval pa bo izpitna vprašanja iz poglavij uradnih pravil (mednarodna in ZBSS).

Plan je usposobiti in pridobiti sodnike mednarodnega in republiškega ranga (mentorji) ter pripravnike in začetnike tako za članske kot mlajše kategorije. Predstavljena bo tudi razlika med baseballom in softballom.

Seminarja se lahko poleg že izkušenih sodnikov, ki želijo obnoviti znanje, udeležijo tudi sodniki začetniki, saj planiramo vse začetnike najprej mentorsko voditi na tekmah.

Seminar je brezplačen, po seminarju se bo dobilo potrdilo o udeležbi in vpisan rang sodnika.

Prijavo, ki naj vsebuje ime in priimek, naslov, email, mobilno številko, pošljite na naslov [email protected].