Pomembno obvestilo!

Zveza za baseball in softball Slovenije
Baseball Softball Association of Slovenia
Vabi na:
Indentifikacijsko prezentacijo državnih reprezentanc Slovenije
National Team Identification Workout Showcase
Lokacija: Igrišče Zajčki – Ljubljana – Polje
Location: Home field of Zajcki
Datum: petek 8. maj
Date: Friday May 8th
Ura: 16.00 – 18.00
Time: 1600-1800
Prinesite osebno opremo
Bring your own baseball equipment.
Kapa, hlače, rokavice, obutev, ščitnike
Hat, baseball pants, gloves, baseball shoes, catchers gear
Igralci v starostni skupini od 14 – 17 let
Eligible players: age 14-17
Vabilo vključuje MLB in NCAA predstavnike
Invitations extended to MLB and NCAA representatives
Za več informacij se obrnite na:
For more information contact National Team Director at