Sklic 31. redne skupščine

Zveza za baseball in softball sklicuje 31. redno skupščino, ki jo skladno z 19. členom statuta sklicuje IO Zveze za 18.4.2019 ob 20.00 v Ljubljani[1].

Kot veste 4.5.2019 poteče dvoletni mandat članom NO ter predsedniku, podpredsedniku in enemu članu IO, sekretar pa je na seji IO podal odstopno izjavo, ki stopi v veljavo s 4.5.2019. Zato gre za volilno skupščino.

Gre tudi za redno skupščino, zato se dnevni red lahko  spreminja, vendar vas prosim, da svoje predloge pošljete najkasneje do 11.4.2019 na email naslov [email protected] ali na poštni naslov Zveze, da bomo na dan skupščine kar čimbolj učinkoviti.

Gradiva za točke bodo članom poslana naknadno na e-naslove, skladno s poslovnikom skupščine, ki smo ga sprejeli na zadnji seji skupščine.

Naj opozorimo samo še na to, da ima kar nekaj klubov še neporavnane obveznosti iz preteklih sezon – tudi članarine. Naprošamo vas, da jih čimprej poravnate. Neporavnane obveznosti namreč za Zvezo pomenijo nelikvidnost, kar omeji razvojne dejavnosti. Na koncu pa to pomeni še dodaten nepotreben strošek – davek na dobiček.

Priloge:

Sklic

Vloga-kandidata-predsednik-sekretar

Vloga-kandidata

[1] Točna lokacija bo skladno s 5. členom poslovnika sporočena naknadno