Sklic 5. izredne skupščine ZBSS

Izvršni odbor skladno z 19. členom statuta ZBSS sklicuje 5. izredno skupščino 
Zveze za baseball in softball Slovenije.
Skupščina bo potekala 25.4.2018 od 20.00 dalje v Ljubljani (točna lokacija bo sporočena naknadno, najkasneje 23.4.2018).
Dnevni red:
– Izvolitev organov skupščine
– Poročilo verifikacijske komisije
– Potrditev predstavnika za razvoj softballa za strokovni svet
– Razrešitev sekretarja in morebitna izvolitev novega sekretarja
Priloga:
Obrazec za razpisano mesto: Vloga kandidata