Razpis za selektorja članske državne reprezentance

IO ZBSS izdaja razpis za selektorja članske reprezentance …Na podlagi sklepa IO ZBSS, ki je bil sprejet na seji IO ZBSS dne 29. 5. 2013 v Kranju IO ZBSS objavlja razpis za selektorja članske baseball reprezentance

Zapisnik seje

Razpisna dokumentacija
Vse kandidate se se poziva, da najkasneje do 10.06.2013 oddajo kandidature na elektronski naslov [email protected].