IO ZBSS sklicuje

26. SKUPŠČINO ZVEZE ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE, ki bo v torek, 2. 4. 2013 ob 18:00, v sejni sobi v prostorih pokritega olimpijskega bazena v Kranju (Partizanska cesta 37, 4000 Kranj).DNEVNI RED

1. Izvolitev delovnih organov
2. Pregled zapisnika 25. letne skupščine ZBSS
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročila:

  • Predsednika
  • Sekretarja
  • Nadzornega odbora

5. Članstvo v zvezi (sprejem novih klubov in članstvo nedelujočih klubov)
6. Program dela in finančni plan
7. Razno

Aleš Mravlje
sekretar ZBSS