RAZPIS ZA SELEKTORJA REPREZENTANCE

Zveza za baseball in softball Slovenije razpisuje mesto selektorja reprezentance COED Slowpitch in trenerskega štaba za obdobje do konca sezone 2022 z možnostjo podaljšanja.

Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

ustrezna usposobljenost (izkazuje se z udeležbo na mednarodnih trenerskih klinikah)

pedagoške izkušnje na področju športnega izpopolnjevanja

sposobnost vodenja in organiziranja

časa za delo z reprezentanco (priprave, obisk turnirjev in prvenstev)

znanje angleškega jezika

znanje dela z računalnikom

vozniški izpit B kategorije

Kandidatura mora vsebovati:

kratko predstavitev z navedbo osebnih podatkov (ime, priimek, elektronski naslov, datum rojstva)

življenjepis kandidata/kandidatke z referencami

cilji za čas mandata

trenerski štab

program dela v pripravljalnem obdobju ter pred in na samem prvenstvu, način izbire reprezentance

predlog strokovnih sodelavcev selektorja (pomočnik selektorja, trener, pomočnik trenerja) s kratko predstavitvijo

predlog pridobivanja finančnih in drugih sredstev za delovanje reprezentance

Obveznosti selektorja:

organizacija testiranja kandidatov za reprezentante na začetku sezone

podpis pogodb (pripravi Zveza) s kandidati za reprezentante za udeležbo na tekmovanjih

organizacija in vodenje treningov reprezentance (po programu)

vodenje odprav reprezentance na pripravljalne tekme/turnirje in evropsko prvenstvo po koledarju WBSC Europe

redno obveščanje Zveze o dogajanju v reprezentanci (vsaj 1-krat na mesec; 2-krat na mesec med pripravami; dnevno med tekmovanji)

Kandidati naj svoje vloge posredujejo najkasneje do 28. decembra 2021 do 20:00 po elektronski pošti na naslov [email protected].

O izboru bo na svoji seji odločal izvršni odbor ZBSS. Kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje do 30. decembra 2021.