Sestanek IO ZBSS

Oveščamo vas, da bo v torek 19.3.2013 ob 20.00 uri v prostorih ZBSS – Kranj sestanek IO ZBSS.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika
2. Državna prvenstva 2013
3. Reprezentance
4. Kongres
5. Skupščina
6. Razno
 
Vsak klub, ki bo na sestanek poslala svojega predstavnika, bo prejel dva otroska kija.