Razpis tekmovanja za državno prvenstvo v Softball COED Slowpitch za sezono 2013

Zveza za baseball in softball Slovenije objavlja razpis za tekmovanje ekip v kategoriji Softball COED Slowpitch.

Ekipe so dolžne prijaviti sodelovanje pisno na [email protected] in sicer najkasneje do 10. marca 2013. Prijav prispelih po tem
roku, ne bomo upoštevali. Tekmovanje se bo organiziralo v turnirski obliki. V koledarju tekmovanja pa bodo kot termini turnirjev navedene sobote.

Okvirni datumi turnirjev so naslednji:

•  20. april 2013
•  25. maj 2013
•  15. junij 2013
•  29. junij 2013
•  31. avgust 2013
•  28. september 2013

Registracija ekipe za zimski (indoor) in letni (outdoor) del COED slowpitch znaša 100€.
Po prijavi ekipe prejme vodja ekipe oziroma maticni klub na svoj naslov racun, ki ga je dolžan poravnati v roku dolocenem na racunu.

Na turnirjih se igra po pravilih zapisanih v priloženem pravilniku.

Priloge:
•  Tekmovalni pravilnik, Softball COED Slowpitch, Državno Prvenstvo, Outdoor
•  Tekmovalni pravilnik, Softball COED Slowpitch, Državno Prvenstvo, Indoor