Sestanek tekmovalnega strokovnega osebja ZBSS

V četrtek, 13. 6. 2013 ob 20. uri v pisarni ZBSS v Kranju, bo sestanek selektorjev, trenerjev in IO ZBSS.

Na dnevnem redu so zadeve, ki se tičejo reprezentanc:

– kaj je že urejenega,
– kaj je še potrebno urediti,
– usklajevanje med reprezentancami,
– nastanitve, prevoz, finance, …
– razno